Polish phrases #2581-2600 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2581
Raster Image - Drop Shadow
Obraz Rastrowy - Rzucanie Cienia
info
2582
Raster Image - Fade
Obraz rastrowy - Zanik
info
2583
Raster Image - Fill
Obraz rastrowy - Wypełnienie
info
2584
Raster Image - Glow
Obraz Rastrowy - Poświata
info
2585
Raster Image - Grayscale
Obraz Rastrowy - Skala Szarości
info
2586
Raster Image - HLS
Obraz Rastrowy - BNN
info
2587
Raster Image - Levels
Obraz Rastrowy - Poziomy
info
2588
Raster Image - Mask
Obraz Rastrowy - Maska
info
2589
Raster Image - Modify Mask
Obraz Rastrowy - Modifikuj Maskę
info
2590
Raster Image - Outline
Obraz Rastrowy - Kontur
info
2591
Raster Image - Outlines
info
2592
Raster Image - Photoshop Filter
Obraz Rastrowy - Filter Photoshop'a
info
2593
Raster Image - Polar Transformation
Obraz Rastrowy - Transformacja Polarna
info
2594
Raster Image - Print
info
2595
Raster Image - Properties
info
2596
Raster Image - Remove Empty Border
Obraz Rastrowy - Usuń Puste Obramowanie
info
2597
Raster Image - Remove Hue
Obraz Rastrowy - Usuń Barwę
info
2598
Raster Image - Remove Noise
Obraz Rastrowy - Usuń Szum
info
2599
Raster Image - Render Fractal
info
2600
Raster Image - Resample
Obraz rastrowy - Ponowne próbkowanie
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons