Polish phrases #3701-3720 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3701
SpiroFX...
info
3702
Splash...
info
3703
Split direction:
Kierunek podziału:
info
3704
Split image to tiles of defined size and set color of each tile to the average color of its original pixels.
Podziel obraz na płytki podanego wymiaru i ustaw kolor każdej na średni kolor ich oryginalnych pikseli.
info
3705
Sponge...
info
3706
SpookyFade......
info
3707
Spotlight...
info
3708
Sprayed Strokes...
info
3709
Spread the color of each pixel to the surrounding pixels.
Rozszerz kolor każdego piksela na sąsiadujące.
info
3710
Spread the love
Rozsiewaj miłość
info
3711
Square
Kwadrat
info
3712
Square Blur...
info
3713
Square caps
Kwadratowe pokrywy
info
3714
Square to Circle
info
3715
Squint...
info
3716
Stain...
info
3717
Stained Glass...
info
3718
Stakker...
info
3719
Stamp...
info
3720
Standard drop shadow
Standardowy cień
info
Select background
Vista & Win 7 icons