Polish phrases #3721-3740 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3721
Standard effect:
info
3722
Star
info
3723
Star Gradient
info
3724
Start &page:
Strona startowa:
info
3725
Start color:
info
3726
State synchronization ID
info
3727
Static
Static
info
3728
Steps
Kroki
info
3729
Stigmatism...
info
3730
Stock colors
Magazynuj kolory
info
3731
Stone Wall...
info
3732
Storage picker
info
3733
Store current image mask for later use. The stored mask will last as long as this window and document.
Zachowaj maskę tego obrazu do późniejszego użycia. Zachowana maska będzie dostępna do zamknięcia tego okna lub dokumentu.
info
3734
Store mask
Magazynuj maskę
info
3735
Store the style of the current layer into a file.
Przechowuje styl bieżącej warstwy w pliku.
info
3736
Strenght parameter controls strenght of the applied effect. Strenght of 1 indicates normal effect strenght.
Parametr siły kontroluje siłę zastosowanego efektu. Siła 1 oznacza normalną siłę efektu.
info
3737
Strength
Siła
info
3738
Strength of the effect applied on the retouched pixels. The strength may be negative or bigger than 100%.
Siła zastosowanego efektu na retuszowanych pikselach. Siła może być ujemna lub większa niż 100%.
info
3739
Strength of the selected standard effect.
info
3740
Strength:
Siła:
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?