Polish phrases #3721-3740 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3721
Start &page:
Strona startowa:
info
3722
Start color:
info
3723
State synchronization ID
info
3724
Static
Static
info
3725
Steps
Kroki
info
3726
Stigmatism...
info
3727
Stock colors
Magazynuj kolory
info
3728
Stone Wall...
info
3729
Storage picker
info
3730
Store current image mask for later use. The stored mask will last as long as this window and document.
Zachowaj maskę tego obrazu do późniejszego użycia. Zachowana maska będzie dostępna do zamknięcia tego okna lub dokumentu.
info
3731
Store mask
Magazynuj maskę
info
3732
Store the style of the current layer into a file.
Przechowuje styl bieżącej warstwy w pliku.
info
3733
Strenght parameter controls strenght of the applied effect. Strenght of 1 indicates normal effect strenght.
info
3734
Strength
Siła
info
3735
Strength of the effect applied on the retouched pixels. The strength may be negative or bigger than 100%.
Siła zastosowanego efektu na retuszowanych pikselach. Siła może być ujemna lub większa niż 100%.
info
3736
Strength of the selected standard effect.
info
3737
Strength:
Siła:
info
3738
Stretch:
info
3739
StripTile...
info
3740
Structure - Item Value
Struktura - Wartość pozycji
info
What about ICL files?
Select background