Polish phrases #1561-1580 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1561
Help path
Ścieżka pomocy
info
1562
Help text:
Tekst pomocy:
info
1563
Help topic
Temat pomocy
info
1564
Herf
info
1565
Hidden
Ukryte
info
1566
Hide "Add" and "Manage" menu entries
Ukryj pozycje menu "Dodaj" i "Zarządzaj"
info
1567
Hide manager
Ukryj managera
info
1568
Hide tabs
Ukryj karty
info
1569
Hide the "Add custom preset" and "Manage custom presets" commands from menu. You can re-enable them from layout configuration later.
Ukryj w menu polecenia "Dodaj ustawienia własne" oraz "Zarządzaj własnymi ustawieniami". Możesz włączyć je ponownie z poziomu konfiguracji układu.
info
1570
Hide translated
info
1571
Hide translated strings
Ukryj przetłumaczone ciągi
info
1572
High speed
Duża prędkość
info
1573
Higher number makes the edges of the painted pattern blurry.
Wyższa liczba rozmywa krawędzie używanego deseniu.
info
1574
Higher value means higher image quality, but also larger file size.
info
1575
Highlight missing strings
Oznacz ominięte ciągi
info
1576
Highlight untranslated
info
1577
Highlights:
Kolor podświetlenia
info
1578
Holding A Cake To The Sun...
info
1579
Holidays in Egypt...
info
1580
Home|Back|Forward|Copy|Paste|
Domowa|Wstecz|Dalej|Kopiuj|Wklej|
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...