Polish phrases #2601-2620 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2601
Raster Image - Satin
Obraz rastrowy - Satyna
info
2602
Raster Image - Seam Carving
Obraz Rastrowy - Rowkowanie
info
2603
Raster Image - Set File Format
info
2604
Raster Image - Shift Hue
Obraz Rastrowy - Przesuń Barwę
info
2605
Raster Image - Transform
Obraz Rastrowy - Przekształcenie
info
2606
Raster Image - Unsharp Mask
Obraz Rastrowy - Maska wyostrzająca
info
2607
Raster Image - Vignetting
Obraz Rastrowy - Winieta
info
2608
Raster Image - Watermark
Obraz Rastrowy - Znak Wodny
info
2609
Raster Image - Work with Selection
Obraz rastrowy - praca z zaznaczeniem
info
2610
Raster editor toolbar
Pasek narzędzi edytora rastrowego
info
2611
Raster image
Obraz rastrowy
info
2612
Raster master LE...
info
2613
Rasterization
info
2614
Rasterization mode
Tryb rasteryzacji
info
2615
Rasterization mode controls the smoothness of shapes' edges.
Tryb rasteryzacji ustala gładkość krawędzi dla kształtów.
info
2616
Rasterline...
info
2617
Raygun...
info
2618
Re&size (resample)...
Zmień wymiary...
info
2619
Re&target...
Zmiana &celu...
info
2620
Read Watermark
info
Select background
What about ICL files?