Polish phrases #1081-1100 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1081
Import color swatches from a file.
info
1082
Import cursor
info
1083
Import cursor in Linux XCursor format.
info
1084
Import file
Importuj plik
info
1085
Import images that best fit the default Windows cursor format (32x32 pixels)
info
1086
Import layer...
Importuj warstwę...
info
1087
Import mask...
Importuj maskę...
info
1088
In case of conflict, keep current file.
info
1089
In case of conflict, use imported file.
info
1090
In case of conflict, use newer file.
info
1091
In multi-point mode, the flood filing has multiple starting points. Final pixel difference is the minumum difference from each start point.
W trybie wielopunktowym wypełnienie ma wiele punktów początkowych. Końcowa różnica piksela jest min różnicą od każdego punktu początkowego.
info
1092
Increase brightness
Zwiększ jasność
info
1093
Increase contrast
info
1094
Increase image magnification by one step.
Zwiększ powiększenie obrazu o 1 krok
info
1095
Increase opacity
Zwiększ nieprzezroczystość
info
1096
Increase opacity (alpha) using brush tool.
Zwiększ nieprzezroczystość (alfa) używając narzędzia pędzel.
info
1097
Increase or decrease canvas size, define position of the original image.
Zwiększ lub zmniejsz rozmiar płótna, ustal pozycję orginalnego obrazu.
info
1098
Increase or decrease canvas size. Define position of the original image.
Zwiększ lub zmniejsz rozmiar płótna. Ustal pozycję orginalnego obrazu.
info
1099
Increase outline width
Zwiększa szerokość konturu
info
1100
Increase pixels' transparency.
Powiększ przezroczystość pikseli.
info
Select background
What about ICL files?