Polish phrases #1001-1020 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1001
Open an existing document.
Otwórz istniejący dokument.
info
1002
Open an existing file.
Otwórz istniejący plik
info
1003
Open an internet page, where you can ask questions related to this program.
Otwórz stronę internetową, gdzie możesz zadawać pytania dotyczące programu.
info
1004
Open as "%s"
Otwórz jako "%s"
info
1005
Open images as:
Otwórz obrazy jako:
info
1006
Open style...
Otwórz styl...
info
1007
Open target (%BATCH%) folder
info
1008
Open the dragged file(s).
Otwórz plik przeciągnięty
info
1009
Open this document.
Otwórz ten dokument
info
1010
Operation
Akcja
info
1011
Operation class
Klasa akcji
info
1012
Operation icon to use in menu or toolbar.
Ikona akcji do użycia w menu lub pasku narzędziowym.
info
1013
Operation succeeded.
Akcja zakończona sukcesem
info
1014
Operation:
Akcja:
info
1015
Operations:
info
1016
Optimize image for given background color.
Optymalizuje obraz dla danego koloru tła.
info
1017
Optimize image for given background color.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blend_with_Background">More information</a>.
Optymalizuj obraz pod kątem wybranego koloru tła.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/blend-with-background-operation">More information</a>.
info
1018
Orientation of the watermark text in degrees.
info
1019
Original
Oryginalny
info
1020
Original size
info
What about ICL files?
Select background