Polish phrases #1021-1040 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1021
Original string:
Oryginalny ciąg:
info
1022
Other files
Inne pliki
info
1023
Outer shadow
Zewnętrzny cień
info
1024
Outline
Kontur
info
1025
Outline only
Tylko kontur
info
1026
Outline...
Kontur(y.)..
info
1027
Outline:
Zarys
info
1028
Output path:
info
1029
Outside
Na zewnątrz
info
1030
Override for the parameter lower bound. Use the same value for upper and lower bound to use default bounds.
Pozwala przekroczyć dolną granicę. Użyj tych samyych wartości aby użyć domyślnych granic.
info
1031
Override for the parameter upper bound. Use the same value for upper and lower bound to use default bounds.
Zmiana parametru dla zakresu górnego. Użyj tej samej wartości dla obu zakresów  aby użyć domyślnych.
info
1032
PCX Image
info
1033
PCX image files
Pliki obrazu PCX
info
1034
PNG Image
Obraz PNG
info
1035
PNG image files
Pliki obrazów PNG
info
1036
Paint objects under current background. Drawn object will be visible only if the current background is semitransparent.
Obiekty malowania pod aktualnym tłem. Rysowany obiekt będzie widoczny tylko jeśli aktualne tło jest półprzezroczyste.
info
1037
Paint over
Maluj nad
info
1038
Paint under
Maluj pod
info
1039
Panels
Panele
info
1040
Parameter:
Parametr:
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...