Polish phrases #1221-1240 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1221
Remove style
Usuń styl
info
1222
Remove tangent
info
1223
Remove the effects assigned to this layer.
Usuń efekty przypisane do tej warstwy
info
1224
Remove this step
Usuń ten krok
info
1225
Remove vertex
Usuń wierzchołek
info
1226
Rename file
Zmień nazwę pliku
info
1227
Render fractal...
info
1228
Replace
Zamień
info
1229
Replace affected pixels by foreground color or image.
Zamień dane piksele na kolor podstawowy albo obraz.
info
1230
Replace each pixel with a semitransparent square of given size.
Zastąp każdy piksel półprzeźrpczystym kwadratem o podanym rozmiarze.
info
1231
Replace each pixel with a semitransparent square of given size.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">More information</a>.
Zastąp każdy piksel półprzeźrpczystym kwadratem o podanym rozmiarze.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">Więcej informacji</a>.
info
1232
Replace hue of every pixel with given value.
Podaj nową wartość barwy dla wszystkich pikseli.
info
1233
Replace hue of every pixel with given value.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Colorize">More information</a>.
Podaj nową wartość barwy dla wszystkich pikseli..<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/colorize-effect">Więcej informacji</a>.
info
1234
Replace outline
Zamień kontur
info
1235
Replace the entire image (or layer) with the current floating selection.
Zamień cały obraz (lub warstwę) z aktualnym oderwanym zaznaczeniem.
info
1236
Replace with line
info
1237
Resample
Ponownie pobierz próbkę
info
1238
Resample Image
Zmień parametry obrazu
info
1239
Resampling &method:
Metoda zmiany parametrów:
info
1240
Resize
Zmień rozmiar
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons