Polish phrases #1341-1360 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1341
Shape:
Kształt:
info
1342
Shapeshifter
Zmiana kształtu
info
1343
Sharp shadow
Ostry cień
info
1344
Sharpen
Wyostrz
info
1345
Sharpness of the folds.
Ostrość zgięć.
info
1346
Sharpness:
Ostrość:
info
1347
Shift Hue
Zmień odcień
info
1348
Shift hue
Przesuń barwę
info
1349
Shift hue of every pixel by given angle.
Przesuń barwę każdego piksela o podany kąt.
info
1350
Short command used to quickly switch layouts.
Polecenie używane do szybkiej zmiany układów.
info
1351
Shortcut:
Skrót:
info
1352
Show Tab Name
Pokaż Nazwę Karty
info
1353
Show active layer only
Pokazuj tylko aktywną warstwę
info
1354
Show all layers
Pokazuj wszystkie warstwy
info
1355
Show appli&cation name
Pokaż nazwę programu
info
1356
Show document &name
Pokaż nazwę dokumentu
info
1357
Show document &type
Pokaż typ dokumentu
info
1358
Show document p&roperties
Pokaż właściwości &dokumentu
info
1359
Show invalid pixels
Pokaż nieprawidłowe piksele
info
1360
Show la&yout name
Pokaż nazwę warstwy
info
Select background
What about ICL files?