Polish phrases #561-580 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
561
Draw circles or ellipses.
Rysuje okręgi lub elipsy.
info
562
Draw grid around large tiles.
Rysuj siatkę dużych kratek
info
563
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Rysuj linie lub wielolinie. Podziel linie przeciągając kontrolkę na środek segmentu linii.
info
564
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Rysuj zaznaczoną warstwę normalnie a inne z przezroczystością równą 50%.
info
565
Draw squares or rectangles with given corner radius.
info
566
Draw with a brush.
Rysuj pędzlem.
info
567
Drawing tool toolbar
Pasek narzędzi rysowania
info
568
Drawing tools toolbar
info
569
Drop Shadow
Dodaj cień
info
570
Drop files on concrete operation to process the files using that operation.
info
571
Drop shadow
Dodaj cień
info
572
Dropper
Pobierz kolor
info
573
Duplicate layer
Duplikuj warstwę
info
574
E&xit
Zamknij
info
575
EXIF
EXIF
info
576
Edges-only shadow
Cień tylko dla krawędzi
info
577
Edit tool
Narzędzie edycji
info
578
Editing
Edytowanie
info
579
Effe&ct
Efekt
info
580
Effect preview:
Podgląd efektu:
info
Select background
What about ICL files?