Polish phrases #181-200 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
181
Animation - Frame List
Animacja - Lista ramek
info
182
Animation - Insert Frame
Animacja - Wstaw ramkę
info
183
Animation - Reverse Frame Order
Animacja - odwróć kolejność ramek
info
184
Animation - Viewer
Animacja - Przeglądarka
info
185
App-Edit: Clipboard
App-Edit: schowek
info
186
App-Edit: Invert Selection
App-Edit: Odwróć zaznaczenie
info
187
App-Edit: Redo
App-Edit: Ponów
info
188
App-Edit: Select All
App-Edit: Zaznacz wszystko
info
189
App-Edit: Undo
App-Edit: Cofnij
info
190
App-File: Close
App-File: Zamknij
info
191
App-File: Exit
App-File: Zamknij
info
192
App-File: New, Open, Save
App-File: Nowy, Otwórz, Zapisz
info
193
App-File: Recent Files
App-File: Ostatnie pliki
info
194
App-File: Save As
App-File: Zapisz jako
info
195
App-Help: About
App-Help: O programie
info
196
App-Help: Ask Online
App-Help: Pytaj online
info
197
App-Help: Context
App-Help: Kontekstowe
info
198
App-Help: Custom
App-Help: Dostosuj
info
199
App-Help: Local
App-Help: Lokalny
info
200
App-Misc: Execute Command
App-Misc: Wykonaj komendę
info
I wish there were...
Select background