Polish phrases #741-760 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
741
If enabled, the weight of the used font will be increased.
Jeśli włączone, waga użytej czcionki zostanie zwiększona.
info
742
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Po zaznaczeniu nie przetłumaczone teksty będą poprzedzone [*] w oknie programu.
info
743
If needed
Jeśli potrzebne
info
744
If set, the layout will be usable only with documents of the selected type.
Jeśli włączone, układu bedzie można użyć tylko z dokumentami wybranego typu.
info
745
If the command is placed in main menu, it will be executed when the selected key combination is pressed.
Jeśli polecenie znajduje się w głównym menu, naciśnięcie wybranej kombinacji klawiszy spowoduje jego wykonanie.
info
746
If the imported image is larger than the current canvas, the canvas will be extended.
info
747
If this option is enabled the related field will be set to the defined value when the command is activated.
Jeśli ta opcja jest włączona uruchomienie rozkazu ustawi daną wartość w powiązanym polu.
info
748
Ignore alpha
Zignoruj alfa
info
749
Ignore selection
Ignoruj zaznaczenie
info
750
Image
Obraz
info
751
Image &zoom:
info
752
Image - EXIF
info
753
Image - EXIF Tag Info
info
754
Image - EXIF Tags
info
755
Image - Viewer
Obraz - Przeglądarka
info
756
Image - Zoom
Obraz - zoom
info
757
Image -> Raster Image
Obraz -> Obraz Rastrowy
info
758
Image Editor - Outline Properties
Edytor Obrazu - Właściwości Obrysu
info
759
Image Editor - Outline Style
Wdytor Obrazu - Styl Obramowania
info
760
Image can be printed over whole paper or it could keep its original size or user can specify image size
info
Select background
What about ICL files?