Polish phrases #761-780 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
761
Image filters toolbar
Pasek filtrów obrazu
info
762
Image from clipboard
Zdjęcie ze schowka
info
763
Image from file:
Obraz z pliku
info
764
Image operations toolbar
info
765
Image size unit
info
766
Image size:
info
767
Image will be printed in the center of the paper.
info
768
Images
Obrazy
info
769
Import File
Importuj plik
info
770
Import file
Importuj plik
info
771
Import layer...
Importuj warstwę...
info
772
Import mask...
Importuj maskę...
info
773
In multi-point mode, the flood filing has multiple starting points. Final pixel difference is the minumum difference from each start point.
W trybie wielopunktowym wypełnienie ma wiele punktów początkowych. Końcowa różnica piksela jest min różnicą od każdego punktu początkowego.
info
774
Increase brightness
Zwiększ jasność
info
775
Increase image magnification by one step.
Zwiększ powiększenie obrazu o 1 krok
info
776
Increase opacity
Zwiększ nieprzezroczystość
info
777
Increase opacity (alpha) using brush tool.
Zwiększ nieprzezroczystość (alfa) używając narzędzia pędzel.
info
778
Increase or decrease canvas size, define position of the original image.
Zwiększ lub zmniejsz rozmiar płótna, ustal pozycję orginalnego obrazu.
info
779
Increase or decrease canvas size. Define position of the original image.
Zwiększ lub zmniejsz rozmiar płótna. Ustal pozycję orginalnego obrazu.
info
780
Increase or decrease importance of selected pixels effectively protecting them or marking them for priority deletion.
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons