Polish phrases #781-800 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
781
Increase outline width
Zwiększa szerokość konturu
info
782
Increase pixels' transparency.
Powiększ przezroczystość pikseli.
info
783
Increase saturation
info
784
Increase width of shape outline by 1 pixel or by 5 pixels if CTRL key is down.
Zwiększa szerokość konturu kształtu o 1 piksel albo 5p z wciśniętym CTRL.
info
785
Indicates the currently used value for outline width.
Wskazuje aktualnie użytą wartość dla szerokości konturu.
info
786
Initialize mask from the alpha channel of the image.
Inicjalizuj maskę z kanału Alfa obrazu.
info
787
Inner shadow
Wewnętrzny cień
info
788
Insert Clipboard contents.
Wstaw ze schowka
info
789
Insert a copy of the selected layer right after it.
Wstaw kopię wybranej warstwy zaraz po niej
info
790
Inside
Wewnątrz
info
791
Installed
info
792
Integral coordinates
Współrzędne względne
info
793
Intensity of the deformation effect.
info
794
Intensity:
info
795
Interlaced
Ze splotem
info
796
Interlacing
info
797
Internal Operation
Operacja wewnętrzna
info
798
Internal view type
Wewnętrzny typ widoku
info
799
Internal view type.
Wewnętrzny tryb widoku.
info
800
Interpolation of the curve will be linear or via b-spline.
info
I wish there were...
What about ICL files?