Polish phrases #1001-1020 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1001
Create new document from a template.
Nowy z szablonu
info
1002
Create new image document using current contents of clipboard.
Utwórz nowy dokument obrazu wykorzystując bieżącą zawartość schowka.
info
1003
Create new layout|Duplicate selected layout|Delete selected layout|Rename selected layout|Configure selected layout|Move selected layout down|Move selected layout up|Import layout|Export layout|
Swórz nowy układ|Powiel zaznaczony układ|Usuń zaznaczony układ|Zmień nazwę układu|Ustawienia zaznaczonego układu|Przenieś układ w dół|Przenieś układ w górę|Importuj układ|Eksportuj układ|
info
1004
Create new preset|Duplicate preset|Delete preset|Move up|Move down|Import preset|Export preset|
Stwórz nowe ustawienie|Powiel nowe ustawienie|Usuń nowe ustawienie|Do góry|W dół|Importuj ustawienie|Eksportuj ustawienie|
info
1005
Create new raster image from the current content of Windows desktop.
Utwórz nowy obraz rastrowy z bieżącej zawartości pulpitu Windows.
info
1006
Create new raster layer and place it on top of the other layers.
Stwórz nową warstwę rastrową i ulokuj nad innymi warstwami
info
1007
Create new revision
Utwórz nową poprawkę
info
1008
Create new toolbar|Duplicate toolbar|Delete toolbar|Move up|Move down|
Stwórz nowy pasek|Powiel pasek|Usuń pasek|W górę|W dół|
info
1009
Create new view|Duplicate view|Delete view|Rename view|Move down|Move up|
Swórz nowy widok|Powiel widok|Usuń widok|Zmień nazwę widoku|Przenieś w dół|Przenieś w górę|
info
1010
Create raster layer
Utwórz warstę rastrową
info
1011
Create, delete, rename and priorize layouts.
Stwórz, usuń, zmień nazwe i ustal kolejność układów.
info
1012
Created
Utworzono
info
1013
Credits
Twórcy
info
1014
Crescent Moon
info
1015
Crop
Przytnij
info
1016
Crop and Straighten Photos
info
1017
Crop to selection
Przytnij do zaznaczenia
info
1018
Cross
Krzyż
info
1019
Crosshatch...
info
1020
Crude Metal...
info
Select background
Vista & Win 7 icons