Polish phrases #981-1000 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
981
Craquelure...
info
982
Craquelure3d
info
983
Crayon U Like...
info
984
Crazy Colour Waves...
Fale Szalonych Kolorów...
info
985
Create
Twórz
info
986
Create New Raster Image
info
987
Create a 3D like effect emphasizing edges.
Stwórz efekt 3D uwypuklając krawędzie.
info
988
Create a new document.
Utwórz nowy dokument
info
989
Create a new empty raster image of given size.
Utwórz nowy pusty obraz rastrowy o danym rozmiarze.
info
990
Create a new frame. Select where to add it.
Tworz nową klatkę. Wybierz gdzie ją dodać.
info
991
Create a new image with all frames of the animation placed in one or more rows.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">More information</a>
Tworzy nowy obraz z wszystkich klatek animacji umieszczonych w jednym lub kilku rzędach.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">Więcej informacji</a>
info
992
Create animation
Twórz animację
info
993
Create animation by splitting image to given number of frames.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/image-to-animation">More information</a>.
info
994
Create animation from the current image or filmstrip.
Tworzy animację z bieżącego obrazu lub przezroczy.
info
995
Create as "%s"
Utwórz jako "%s"
info
996
Create filmstrip
Utwórz przezrocze
info
997
Create filmstrip...
Utwórz przezrocze...
info
998
Create glass effect by blurring background under semitransparent areas.
Stwórz efekt szkła poprzez rozmycie tła półprzeźroczystych obszarów.
info
999
Create image
Twórz obrazek...
info
1000
Create new commands|Duplicate commands|Delete commands|Move up|Move down|Import commands|Export commands|
Stwórz nowe komendy|Duplikuj komendy|Usuń komendy|Przesuń wyżej|Przesuń niżej|Importuj komendy|Eksportuj komendy|
info
I wish there were...
What about ICL files?