Polish phrases #1281-1300 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1281
Emphasize edges in an image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Unsharp_Mask">More information</a>.
Uwydatnij krawędzie obrazu.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Unsharp_Mask">Więcej informacji</a>.
info
1282
Emphasize the border between transparent and filled regions by a contour.
Uwydatnij granicę między przeżroczystym a wypełnionym obszarem za pomocą konturu.
info
1283
Emphasize the border between transparent and filled regions by a contour.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/outline-effect">More information</a>.
Kontur uwydatnia granice między obszarem przeźroczystym a wypełnionym.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/outline-effect">Więcej Informacji</a>.
info
1284
Enable
Włącz
info
1285
Enable interlacing.
Włącz przeplatanie.
info
1286
Enable this option to create interlaced images for web usage.
Włącz tą opcję aby tworzyć obrazy z przeplotem (na potrzeby sieci).
info
1287
Enable to use simple gradient (primary -> secondary color); disable to define custom gradient.
Włącz użycie prostego gradientu (pierwszy - drugi kolor); wyłącz aby zdefiniować własny gradient.
info
1288
Enabled
Włączone
info
1289
End color:
info
1290
Enrich the drawn shape by drawing darker and brigher stripes.
Upiększ cień rysując ciemniejsze i jaśniejsze pasy.
info
1291
Enrich the drawn shape by drawing darker and brigther stripes.
info
1292
Enter a number to set single color channel of the current color. Press Enter to go to next channel.
Wpisz liczbę aby ustawić kanał jednokolorowy z aktualnego koloru. Klawisz Enter przechodzi do następnego kanału.
info
1293
Enter color in hexadecimal web format as RRGGBB or include alpha channel using AARRGGBB format.
Wpisz kolor w formacie hexadecymalnym web jako RRGGBB lub dołącz kanał Alpha używając formatu AARRGGBB.
info
1294
Enter either a color state ID or a color code in hexadecimal AARRGGBB format prefixed by #.
info
1295
Enter value for a single color component. Range and accuracy can be set in application options.
Wpisz wartość jednego składnika koloru. Zakres i dokładność może być ustawiona w opcjach programu. 
info
1296
Entire image
Cały obraz
info
1297
Environment map
Mapowanie środowiskowe
info
1298
Environment map...
Mapowanie środowiskowe...
info
1299
Eraser Genuine...
info
1300
Evanescence...
info
I wish there were...
Select background