Polish phrases #1301-1320 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1301
Exe script
Skrypt Exe
info
1302
Execution
Wykonanie
info
1303
Expand
Rozwiń
info
1304
Explanation of this command's function.
Wyjaśnia działanie tego polecenia.
info
1305
Exploding Flower Surprise...
info
1306
Explosive Blur...
Wybuchowe rozmycie...
info
1307
Export Database
Eksportuj bazę danych
info
1308
Export File
info
1309
Export Window Layout Configuration
Eksportuj Konfigurację Układu Okien
info
1310
Export current color swatches to a file.
info
1311
Export file
Eksportuj plik
info
1312
Export layer...
Eksportuj warstwę...
info
1313
Export mask...
Eksportuj maskę...
info
1314
Exposure
info
1315
Extend the selected area by 1 pixel.
Powiększ zaznaczony obszar o 1 piksel.
info
1316
Extension
Rozszerzenie
info
1317
Extensis
info
1318
Extra margins around the watermark. Specified in pixels.
Dodatkowe marginesy wokół znaku wodnego. Określone w pikselach.
info
1319
Extract part by
info
1320
Extract...
info
Vista & Win 7 icons
Select background