Polish phrases #1601-1620 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1601
Ice White
info
1602
Ice...
info
1603
Ice4...
info
1604
Icicles...
info
1605
Icon
Ikona
info
1606
Icon assigned to the configuration window.
Ikona przypisana do okna konfiguracji.
info
1607
Icon associated with this command.
Ikona skojarzona z tym poleceniem.
info
1608
Icon displayed in toolbar or menu.
Ikona wyświetlana w pasku narzędzi lub w menu.
info
1609
Icon from &selection
Ikona z &selection
info
1610
Icon from radio
info
1611
Icon of the default operation.
Ikona akcji domyślnej
info
1612
Icon:
Ikona:
info
1613
Icons
Ikony
info
1614
Identifier of a selection synchronization group used for document part extraction.
Identyfikator grupy synchronizacji zaznaczenia użyty do wyodrębnienia części dokumentu.
info
1615
Identifier of a selection synchronization group used in current view.
Identyfikator grupy synchronizacji zaznaczenia użyty w bieżącym widoku.
info
1616
Identifier of a view state with the image mask.
info
1617
Identifier of an edit tool that will be used when an image is pasted or dropped on the window.
info
1618
Identifier of icon to use in user interface for this command.
Identyfikator ikony dla tego polecenia użyty w interfejsie użytkownika.
info
1619
Identifier of the PiPL resource of this plug-in, use #n if resource is identified by numeric ID n.
Identyfikator dla zasobu PiPL tej wtyczki, użyj #n jeśli do zasobu przypisany jest identyfikator liczbowy ID n.
info
1620
Identifier of the active draw tool.
Indentyfikator aktywnego narzędzia rysowania.
info
Select background
What about ICL files?