Polish phrases #1941-1960 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1941
Manage custom presets
Zarządzaj ustawieniami własnymi
info
1942
Manage database
Zarządzaj bazą danych
info
1943
Mandelbrot set
info
1944
Manic Plumber...
info
1945
Manual vignetting...
Ozdabianie ręczne..
info
1946
Manually entered part-ID
Ręcznie wprowadzony part-ID
info
1947
Manually set coordinates of the clicked control handle.
info
1948
Marble Madness One...
info
1949
Marble...
info
1950
Margins
Marginesy
info
1951
Margins:
Marginesy:
info
1952
Mark all available items or objects as selected.
Oznacz wszystkie dostępne pozycje i obiekty jako wybrane
info
1953
Mask ID
ID Maski
info
1954
Mask ID:
ID maski:
info
1955
Mask from opacity
Maska z nieprzezroczystości
info
1956
Mask identifier:
Identyfikator maski:
info
1957
MasterBlast-Colour
info
1958
MasterBlast-Mono
info
1959
MasterBlaster
info
1960
MasterBlaster...
info
Select background
Vista & Win 7 icons