Polish phrases #2621-2640 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2621
Ready
Gotów
info
2622
RealWorld Designer
RealWorld Designer
info
2623
RealWorld Image
Obraz RealWorld
info
2624
RealWorld Layered Image
RealWorld Obraz Warstwowy
info
2625
RealWorld Paint
RealWorld Paint
info
2626
RealWorld Paint.COM
RealWorld Paint.COM
info
2627
RealWorld color swatches
info
2628
RealWorld image files
info
2629
RealWorld layered image files
RealWorld Obraz Warstwowy pliki 
info
2630
RealWorld menu commands
info
2631
RealWorld tagged database files
info
2632
RealWorld window layouts
Układy okien RealWorld
info
2633
Really Making A Line Of It...
info
2634
Realtive size
info
2635
Recall mask
Wycofaj maskę
info
2636
Recall the mask stored by the "Store mask" command.
Przywołaj maskę zapisaną przez komendę Zapisz maskę.
info
2637
Recent
Ostatnio oglądane
info
2638
Recently modified files
Ostatnio zmodyfikowane
info
2639
Recently used colors
Ostatnie kolory
info
2640
Recommended for layer styles
Zalecane dla stylu warstwy
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...