Polish phrases #2621-2640 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2621
Read Watermark
info
2622
Ready
Gotów
info
2623
RealWorld Designer
RealWorld Designer
info
2624
RealWorld Image
Obraz RealWorld
info
2625
RealWorld Layered Image
RealWorld Obraz Warstwowy
info
2626
RealWorld Paint
RealWorld Paint
info
2627
RealWorld Paint.COM
RealWorld Paint.COM
info
2628
RealWorld Vector Image
Obraz wektorowy RealWorld
info
2629
RealWorld color swatches
info
2630
RealWorld image files
info
2631
RealWorld layered image files
RealWorld Obraz Warstwowy pliki 
info
2632
RealWorld menu commands
info
2633
RealWorld tagged database files
Plik bazy danych znaczników RealWorld
info
2634
RealWorld window layouts
Układy okien RealWorld
info
2635
Really Making A Line Of It...
info
2636
Realtive size
info
2637
Recall mask
Wycofaj maskę
info
2638
Recall the mask stored by the "Store mask" command.
Przywołaj maskę zapisaną przez komendę Zapisz maskę.
info
2639
Recent
Ostatnio oglądane
info
2640
Recently modified files
Ostatnio zmodyfikowane
info
Select background
What about ICL files?