Polish phrases #581-600 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
Blending
Łączenie
info
582
Blending mode
Tryb łączenia
info
583
Blending mode defines how are new pixels combined with the old ones.
Tryb łączenia okreśa jak nowe piksele łączą się ze ztarymi.
info
584
Blending mode:
Tryb łączenia:
info
585
Blending:
Łączenie:
info
586
Blintz
info
587
Blits & Pieces...
info
588
Blocks Puzzler...
info
589
Blowout...
info
590
Blur
Rozmycie
info
591
Blur 'em!...
info
592
Blur Mask
Rozmyj Maskę
info
593
Blur Up...
info
594
Blur area with 9 of 25 neighbor pixels
info
595
Blur background
Rozmyj tło
info
596
Blur image using given blur radius.
Rozmyj obraz o dany stopień.
info
597
Blur image using given blur radius.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">More information</a>.
Rozmyj obraz używając zadanego promienia.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/blur-effect">Więcej informacji</a>.
info
598
Blur mask
Rozmyj maskę
info
599
Blur pixels from center of the image to the edges.
Rozmyj piksele od środka do krawędzi obrazu.
info
600
Blur pixels from center of the image to the edges.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">More information</a>.
Rozmyj piksele od środka do krawędzi obrazu.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">Więcej informacji</a>.
info
What about ICL files?
Select background