Polish phrases #2561-2580 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2561
Raster Editor - Edit Tools
Edytor rastrowy - Edytuj narzędzia
info
2562
Raster Editor - Fill Style
Edytor rastrowy - styl wypełnienia
info
2563
Raster Editor - Fill Style Properties
Edytor rastrowy - Właściwości stylu wypełnienia
info
2564
Raster Editor - Finish Drawing
Edytor rastrowy - Zakończ rysowanie
info
2565
Raster Editor - Grid
Edytor rastrowy - Siatka
info
2566
Raster Editor - Image Composition
Edytor rastrowy - Kompozycja obrazu
info
2567
Raster Editor - Swap Colors
Edytor rastrowy - Zamień kolory
info
2568
Raster Editor - Window Rendering
Edytor rastrowy - Renderowanie okna
info
2569
Raster Image
Obraz Rastrowy
info
2570
Raster Image - 2D Editor
Obraz Rastrowy - Edytor 2D
info
2571
Raster Image - Automatic Contrast
Obraz Rastrowy - Automatyczny Kontrast
info
2572
Raster Image - Bevel
Obraz Rastrowy - Skos
info
2573
Raster Image - Blend with Background
Obraz Rastrowy - Przenikanie z Tłem
info
2574
Raster Image - Blur
Obraz Rastrowy - Rozmycie
info
2575
Raster Image - Canvas Size
Obraz rastrowy - Rozmiar płótna
info
2576
Raster Image - Color Adjustments
Obraz rastrowy - Regulacja koloru
info
2577
Raster Image - Colorize
Obraz Rastrowy - Koloryzuj
info
2578
Raster Image - Convolution
Obraz Rastrowy -  Splot
info
2579
Raster Image - Deformation
info
2580
Raster Image - Dissolve
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons