Polish phrases #3761-3780 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3761
Swap Red/Blue
info
3762
Swap Red/Green
info
3763
Swap colors
Zamień kolory
info
3764
Swap positions of layers.
Przerzuć pozycje warstw.
info
3765
Swap primary and secondary colors used for image editing.
Zamień pierwszy i drugi kolor edycji obrazu
info
3766
Swap the colors.
Zamień kolory.
info
3767
SwapShop...
info
3768
Swatch with default and custom colors
info
3769
Swatch with last used colors
info
3770
Swatches
Próbki
info
3771
Swirl...
info
3772
Switch
info
3773
Switch to this layout.
Przestaw na ten układ.
info
3774
Switch to this zoom factor.
Przełącz na tą wielkość zoom
info
3775
Sync ID
info
3776
Synchronization ID of state that holds the currently selected foreground or background color.
Synchronizacja ID stanu który utrzymuje wybrany kolor przedni lub tła.
info
3777
Synchronization ID of state that holds the currently selected region of an image.
Synchro ID stanu który przypisany jest do aktualnego zaznaczenia obrazu.
info
3778
Syntax
Składnia
info
3779
Synthesizer
info
3780
TGA Image
Obraz TGA
info
I wish there were...
Select background