Polish phrases #3781-3800 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3781
TGA image files
Pliki obrazów TGA
info
3782
TIFF Image
Obraz TIFF
info
3783
TV Noise...
info
3784
TV RGB InLine
info
3785
TV RGB...
info
3786
Tab Count
Zliczenie Zakładki
info
3787
Tab ID
ID zakładki
info
3788
Tabs - Controller
Tabulatory - Kontrolerzy
info
3789
Tachyon
info
3790
Tagged library
Biblioteka
info
3791
Tags
Tagi
info
3792
Tags specified in this box will be associated with the saved file.
Tagi określone w tym polu zostaną skojarzone z zapisywanym plikiem.
info
3793
Tags:
Tagi:
info
3794
Take The Wrapper Off...
info
3795
Tampon...
info
3796
Tangent Deform...
info
3797
Tanned Explosion...
info
3798
Tanned Lights...
info
3799
Tapestry ...
info
3800
Tapestry Beside The Door...
info
Vista & Win 7 icons
Select background