Polish phrases #1061-1080 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1061
Pick a file with layer style and assign it to this layer.
Przydziel styl warstwy z pliku do tej warstwy.
info
1062
Pick color|Reset gray level|Automatic level|
Wybierz kolor|Resetuj poziom szarego|Poziom automatyczny|
info
1063
Pick database to use
Wybierz bazę danych do wykorzystania
info
1064
Pixel is either fully covered or not covered at all, resulting in jagged edges.
Piksel jest pokryty lub nie w wyniku postrzępionej krawędzi.
info
1065
Pixelate...
Pikselizuj...
info
1066
Pixels are copied without modification.
info
1067
Pixels may be partially covered resulting in smooth edges (antialiasing).
Piksele mogą być częściowo pokryte w wyniku wygładzania krawędzi (antyaliasing).
info
1068
Pixels more transparent than the given value (0-255) will be deleted.
Piksele przeźroczyste bardziej niż dana wartość (0-255) zostaną skasowane.
info
1069
Pixels with selected hue will be replaced by transparent pixels.
Piksele o wybranej barwie zostaną zastąpione przez przeźroczyste piksele.
info
1070
Pixels with this or greater intensitied are considered white.
Piksele z tym lub większym natężeniem traktowane są jako białe.
info
1071
Pixels with this or lower intensitied are considered black.
Piksele z tym lub mniejszym natężeniem traktowane są jak czarne.
info
1072
Place multiple images on a single page if they fit in.
info
1073
Plain text does not contain any formatting. It can be used to store notes, code fragments, web pages, XML data, etc.
Zwykły tekst nie zawiera formatowania. Może być użyty do przechowywania notatek, stron internetowych, etc.
info
1074
Plug-ins
Plug-iny
info
1075
Point Position
Pozycja punktu
info
1076
Polar to cartesian
Biegunowy do kartezjańskiego
info
1077
Polar transformation
Przekształcenie biegunowe
info
1078
Polygon
Wielokąt
info
1079
Position X:
Pozycja X
info
1080
Position Y:
Pozycja Y
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons