Polish phrases #361-380 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
361
Colors
Kolory
info
362
Colors displayed in the color button's popup palette (beside the stadard ones).
Kolory pokazane w wyskakującej palecie (obok standardowych).
info
363
Colors:
Kolory:
info
364
Combine
info
365
Combine content of all layers flattening the image.
Połącz zawartość wszystkich warstw w jeden obraz.
info
366
Command line
Linia poleceń
info
367
Commands
Komendy
info
368
Compute coverage of pixels when viewing a zoomed out image.
info
369
Confetti
Konfetti
info
370
Configuration
Konfiguracja
info
371
Configuration root
Konfiguracja katalogu głównego
info
372
Configure Application Options
Opcje aplikacji
info
373
Configure Batch Operation
info
374
Configure Layer Style
Konfigurowanie stylu warstwy
info
375
Configure Mouse Gestures
Konfiguruj gesty myszy
info
376
Configure Operation
Operacja konfiguracji
info
377
Configure application settings.
Ustawienia aplikacji
info
378
Configure current layout
Konfigurowanie bieżącego układu
info
379
Configure current window layout, menu, and toolbar.
Konfiguruje bieżący układ okna, menu i pasek narzędzi.
info
380
Configure selected printer
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons