Polish phrases #281-300 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
281
Box blur...
Rozmycie obszaru...
info
282
Brick
Cegła
info
283
Brighten
Rozjaśnij
info
284
Brightness
Jasność
info
285
Brightness influences the luminance of the entire image by adding the given value to every pixel.
Jasność zmienia jaskrawość każdego piksela w obrazie.
info
286
Brightness...
Jasność...
info
287
Browse file system for files to process.
Przeglądaj system w poszukiwaniu plików do przetwożenia.
info
288
Brush
Pędzel
info
289
Bubble color:
info
290
Button1
Przycisk1
info
291
Button2
Przycisk2
info
292
Bézier transformation
Transformacja Beziera
info
293
Cancel
Anuluj
info
294
Cancel drawn shape
Anuluj narysowany kształt
info
295
Cancel|Continue working with the document.
Anuluj|Kontynuj pracę z dokumentem.
info
296
Canvas Size
Rozmiar obszaru roboczego 
info
297
Canvas height:
Wysokość płótna
info
298
Canvas width:
Szerokość płótna
info
299
Capture desktop
Przechwyć pulpit
info
300
Capture image
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons