Polish phrases #421-440 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
421
App-Edit: Undo
App-Edit: Cofnij
info
422
App-File: Close
App-File: Zamknij
info
423
App-File: Exit
App-File: Zamknij
info
424
App-File: New, Open, Save
App-File: Nowy, Otwórz, Zapisz
info
425
App-File: Recent Files
App-File: Ostatnie pliki
info
426
App-File: Save As
App-File: Zapisz jako
info
427
App-Help: About
App-Help: O programie
info
428
App-Help: Ask Online
App-Help: Pytaj online
info
429
App-Help: Context
App-Help: Kontekstowe
info
430
App-Help: Custom
App-Help: Dostosuj
info
431
App-Help: Local
App-Help: Lokalny
info
432
App-Misc: Execute Command
App-Misc: Wykonaj komendę
info
433
App-Tools: Layout Configuration
App-Tools: Konfiguracja układu
info
434
App-Tools: Layouts
App-Tools: Układy
info
435
App-Tools: Layouts Management
App-Tools: Zarządzanie układami
info
436
App-Tools: Misc
App-Tools: Różne
info
437
App-Tools: Options
App-Tools: Opcje
info
438
App-View: Custom Toolbar
App-View: Dostosuj pas narzędzi
info
439
App-View: Status Bar
App-View: Pas stanu
info
440
Application &options...
Opcje aplikacji
info
I wish there were...
Select background