Polish phrases #3821-3840 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3821
Texture Noise...
info
3822
Textured Circles...
info
3823
Textured Difference Town...
info
3824
Textures
info
3825
Texturizer...
info
3826
The Cancel button closes this dialog reverting all changes
Przycisk Anuluj zamyka te okno nie robiąc zmian
info
3827
The Cancel button closes this dialog reverting all changes.
Przycisk Anuluj zamyka to okno nie wprowadzając zmian.
info
3828
The Cancel button closes this dialog reverting all changes. When using the Skip option, the processing will continue with next operation if there is one.
Przycisk Anuluj zamyka to okno i cofa wszystkie zmiany. Gdy użyjesz opcji Pomiń, przetwarzanie będzie kontynuowane w następnej akcji, jeśli taka istnieje.
info
3829
The Cancel button closes this dialog reverting the changes made
Przycisk Anuluj zamyka te okno bez robienia zmian.
info
3830
The Help button displays more detailed help for this dialog
Przycisk Pomocy pokazuje bardziej szczegółową pomoc dla tego okna
info
3831
The OK button closes this dialog accepting changes made
Przycisk OK zamyka te okno wprowadzając zmiany.
info
3832
The OK button closes this dialog accepting the changes made
Przycisk OK zamyka te okno wykonując zmiany.
info
3833
The OK button closes this dialog and performs the operation.
Przycisk OK zamyka to okno i wykonuje akcję.
info
3834
The Toad's Pool I...
info
3835
The Toad's Pool II...
info
3836
The active primary colors will be synchronized with other views in the same group.
info
3837
The active secondary colors will be synchronized with other views in the same group.
info
3838
The active tool will be synchronized with other views in the same group.
Aktywne narzędzie będzie zsynchronizowane z innymi widokami tej samej grupy.
info
3839
The application failed to execute the requested action for unspecified reason. Please verify that all external conditions for the attempted operation are valid.
Wkoinanie żądanej akcji zakończyło się niepowodzeniem z nieokreślonego powodu. Upewnij się czy wszystkie zewnętrzne warunki dla tej operacji są prawidłowe.
info
3840
The area outside the crop rectangle is removed.
info
Vista & Win 7 icons
Select background