Polish phrases #1361-1380 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1361
Show m&enu commands for layout control (for advanced users)
Pokaż komendy menu dla kontrolek warstwy (dla zaawansowanych)
info
1362
Show or hide the "%s" panel.
Pokaż lub usuń "%s" panel
info
1363
Show or hide the status bar.
Pokaż lub ukryj pas stanu.
info
1364
Show or hide this toolbar.
Pokaż lub ukryj ten pas narzędzi
info
1365
Show the final image in the raster editor.
info
1366
Shrink or stretch image by changing the number of pixels.
Zmniejsz lub powiększ obraz zmieniając liczbę pikseli.
info
1367
Shrink or stretch image.
info
1368
Shrink selection
Zmniejsz zaznaczenie
info
1369
Similar colors
Podobne kolory
info
1370
Simple bevel
proste stożkowe
info
1371
Simple flood fill
Proste zalewanie
info
1372
Simple select
Zaznaczanie
info
1373
Simplified controls
info
1374
Single chroma value will be saved for the selected block size.
Jedna wartość chroma będzie zapisana dla wybranego wymiaru bloku.
info
1375
Single pixel|Square 3x3|Square 5x5|Circle 3x3|Circle 5x5|Diamond 5x5|Diagonal 3px|Diagonal 5px|
Jeden piksel|kwadrat 3x3|kwadrat 5x5|koło 3x3|koło 5x5|karo 5x5)przekątna 3 px|przekątna 5 px|
info
1376
Six-pointed star
info
1377
Size
Wymiar
info
1378
Size of beveled region in pixels.
Wymiar skosu obszaru w pikselach.
info
1379
Size of the added shadow in pixels.
Wymiar dodanego cienia w pikselach.
info
1380
Size of watermark text in percent of the image height.
info
What about ICL files?
I wish there were...